2020

FORM

Östergötland
28 September – 11 October

Urban art and Augmented Reality

During October Artscape will descend on the Swedish county of Östergötland. The project ARTSCAPE FORM aims to push urban art forward and will involve four different municipalities during a two week production. International, Swedish and local artists will be invited to create large scale murals in Linköping, Motala, Mjölby and Åtvidaberg. A unique twist to the project will be the addition of Augmented Reality – technology that will attach a digital dimension to the art.  

Artscape regards public space as something fluid with an inherent potential to change form. Can the cityscape become something else entirely? Can a few brushstrokes create an entire new world to explore? We believe so and ARTSCAPE FORM accepts the challenge!

We also invite the public to join us in creating art through Artscape’s collaborative murals. More information on where and how to participate is found below. All activities during the project are free and open for everyone!

Artists

Full artist line-up of the project

Map

Browse through all of the artworks

Workshops

Artscape bjuder in allmänheten att utforska sin kreativitet, via våra medskapande konstverk. Var med och skapa konst antingen genom att skicka in skisser och förslag som en konstnär sedan inspireras av eller kom och måla på plats tillsammans med en erfaren konstnär.

Skicka din alster till konst@artscape.se. Märk mailet med namnet på kommunen där konstverket kommer att skapas.
Artscape invites the public to flex their creativity, through our collaborative murals. Join in on the art fun either by sending us your suggestions or ideas for an artist to be inspired by or come and paint together with a professional artist.

Send your suggestions to konst@artscape.se. Mark the email with the name of the muncipality where the mural will be created.

Deadline 25 September

Motala, Kråkrisvägen 5

Konstnären Charlie Granberg skapar ett konstverk baserat på inskickade förslag.

Artist Charlie Granberg creates a mural inspired by your ideas and suggestions.

Deadline 25 September

29 September 14:00–18:00

Mjölby, Fabriksgatan

Var med och skapa gatukonst tillsammans med
Captain Kris

Join us and create a mural together with Captain Kris

29 September 14:00–18:00

Deadline 1 October, 2020

Linköping, Berga Idrottshall

Konstnären Code26 skapar ett konstverk baserat på inskickade förslag.

The artist Code26 creates a mural inspired by your ideas and suggestions.

Deadline 1 October, 2020

1 October 14:00–18:00

Åtvidaberg, Tilasbacken

Var med och skapa gatukonst tillsammans med Julia Rio

Join us and create a mural together with Julia Rio

1 October 14:00–18:00

3 October 12:00–16:00

Linköping, Skäggetorpshallen

Var med och skapa gatukonst tillsammans med Professional Dreamers

Join us and create a mural together with Professional Dreamers

3 October 12:00–16:00

Artscape tar den rådande Coronapandemin på största allvar och följer noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för kulturevenemang i det offentliga rummet.

Partners