DIN KONST, DIN STAD

INTRESSEANMÄLAN

Här anmäler du som är mellan 16-25 år ditt intresse för gatu-konstworkshopen på Konstmuseet i Norr, Stadshustorget 1. Workshopen inträffar lördag 20 augusti. 

Workshopen är öppen från 10:00 och du är välkommen att stanna hur länge du vill. Genomgång med konstnären görs 10:00 och 13:00. 

DIN KONST, DIN STAD

INTRESSEANMÄLAN

Här anmäler du som är mellan 16-25 år ditt intresse för gatukonst-workshopen på Konstmuseet i Norr, Stadshustorget 1. Workshopen inträffar lördag 20 augusti. 

Workshopen är öppen från 10:00 och du är välkommen att stanna hur länge du vill. Genomgång med konstnären görs 10:00 och 13:00.