2022

Artscape
2022
Kiruna

Kiruna

15 – 28 August 2022

Kirunabornas minnen blir konst

Sveriges nordligaste stadskärna flyttar och Artscape låter stadens minnen och berättelser leva vidare som muralmålningar.)

Samtidigt som Kirunaborna förbereder sitt avsked till den 100-åriga stadskärnan, planerar Artscape ett konstprojekt baserat på stadens kollektiva minne. Hundratals historier och anekdoter har samlats in genom intervjuer med Kirunas invånare. Ett urval av dessa samlas i en bok och blir inspirationen när utvalda konstnärer skapar sex nya storskaliga muralmålningar som kommer smycka Kiruna från och med augusti.

Konstnärerna är internationellt erkända och handplockade för att ta sig an projektets nostalgiska natur. I återblicken växer en ny början fram och ARTSCAPE 2022 KIRUNA handlar om att väva samman dåtid och framtid. Nu firar vi det nya Kiruna tillsammans!

Redan nu kan du som är mellan 16 – 25 år anmäla dig till festivalens officiella workshop och vara med och skapa ett av de nya verken. Anmäl ditt intresse här.

Memories from Kiruna turns into art

Sweden’s northernmost town centre is on the move and Artscape are making local memories and stories live on as murals.

Kiruna, a mining town inside the Arctic Circle, is relocating its entire central district due to expanding mining operations. As the locals prepare to say goodbye to an area that’s been downtown for more than a 100 years, Artscape is preparing a mural project based on the people of Kiruna’s collective memory.


Through interviews, hundreds of stories and anecdotes have been gathered. A selection will feature in a book of memories, and from those pages the chosen artists will find their inspiration for six new large-scale murals that will adorn Kiruna from August and onwards.


The participating street artists are internationally renowned and chosen specifically to work with the sensitive nature of the project – Kiruna is experiencing a very dramatic transformation. But within the retrospective grows a new beginning and ARTSCAPE 2022 KIRUNA is all about looking lovingly in both directions. Let’s celebrate the new Kiruna!

Anyone between the ages of 16 – 25 can register for the festival’s official workshop and co-create a large-scale piece of art. Register here.

Artists

Map

Browse through all of the artworks in Gothenburg.
The red pins point to artworks produced in 2016 and the purple pins point to the new artworks added in 2021.

Partners

Arvsfonden