2020-2023

Co-created artwork and workshops

Multiple locations, Sweden

Arvsfonden

Inspiring the next generation of artists

We invite the public to join us in creating art within all our projects – giving everyone the opportunity to make their mark in the public domain is an integral part of the Artscape philosophy.

In 2020 we began a 3-year collaboration with Arvsfonden (the Swedish Inheritance Fund), aiming to develop our work with co-created artwork and workshops. The project hopes to provide an environment where children and young adults, with or without disabilities, have a chance to impact their surroundings. 

Giving back to the amazing communities all over Sweden that make us feel welcome, and inspiring the next generation of Artscape artists!

Project manager:
Hannah Aurell 
hannah@artscape.se

Inspiration, kreativitet och delaktighet

I alla Artscapes projekt bjuder vi in allmänheten att skapa tillsammans med oss. Att ge vem som helst chansen att sätta sitt avtryck på det offentliga rummet är en fundamental del i vår verksamhet.
 
Förra året inledde Artscape ett treårigt samarbete med Arvsfonden, med målet att utveckla vårt arbete med medskapande konstverk och workshops. Projektets ambition är att skapa möjligheter för barn och unga, med eller utan funktionsvariationer, att påverka sin omgivning på ett kreativt sätt.
 
Vi vill ge tillbaka till alla boende som fått oss att känna oss välkomna runt om i Sverige, och inspirera nästa generation av Artscapekonstnärer!
 

Projektledare:
Hannah Aurell 
hannah@artscape.se

Rubrik, text och text

I alla Artscapes projekt bjuder vi in allmänheten att skapa tillsammans med oss. Att ge vem som helst chansen att sätta sitt avtryck på det offentliga rummet är en fundamental del i vår verksamhet.
 
Förra året inledde Artscape ett treårigt samarbete med Arvsfonden, med målet att utveckla vårt arbete med medskapande konstverk och workshops. Projektets ambition är att skapa möjligheter för barn och unga, med eller utan funktionsvariationer, att påverka sin omgivning på ett kreativt sätt.
 
Vi vill ge tillbaka till alla boende som fått oss att känna oss välkomna runt om i Sverige, och inspirera nästa generation av Artscapekonstnärer!
 
 

Projektledare:
Hannah Aurell 
hannah@artscape.se