2022

ARTSCAPE LIGHTHOUSE

STRÖMSTAD
26 may – 8 june 2022

GATUKONST MÖTER HAVET

Strömstad är präglat av av sin närhet till vattnet och kustlandskapet. Hundratals generationer har levt av och med Kosterhavet sedan de första människorna bosatte sig här på stenåldern. Havet ger och tar, skapar vyer och döljer hemligheter. Här finns undervattensskogen som gömmer sig under vågorna, ett unikt djurliv och ett blomstrande, historiskt kustsamhälle. I ARTSCAPE LIGHTHOUSE kommer de medverkande konstnärerna att utforska människans samspel med havet och låta sig inspireras av områdets spännande natur – både över och under ytan.

ARTSCAPE LIGHTHOUSE är Sveriges största gatukonstprojekt under 2022. Vid månadsskiftet maj-juni samlas konstnärer från hela världen för att skapa elva nya, storslagna konstverk i olika delar av staden. Allmänheten bjuds in att titta, upptäcka och delta. Festivalen avslutas i stor stil med vernissage och konstnärssamtal den 8 juni på World Ocean Day.

_________________

 

STREET ART MEETS THE SEA

Strömstad is marked by its proximity to the sea and coastal landscape. Hundreds of generations have lived off the Koster sea since the first people settled here during the stone age. The sea gives and it takes, creates sights and keeps secrets. Here you’ll find the underwater forest that hides underneath the waves, a unique fauna and a flourishing, historical coastal community. In ARTSCAPE LIGHTHOUSE the participating artists will explore the human interconnection with the ocean and be inspired by the area’s nature – both above and below the surface.

ARTSCAPE LIGHTHOUSE is Sweden’s largest street art project in 2022. At the turn of the month May-June, artists from all over the world gather to create eleven new, magnificent works of art in different parts of the city. The public is invited to watch, discover and participate. The festival ends in grand style with an exhibition and artist talks on June 8 on World Ocean Day.

Konstnärer/Artists

Klicka på bilderna för att se mer/Click the images to see more

Map

Hitta till konstverket/ Find your way to the artwork

Partners

Arvsfonden

Team

Daniel Wakeham
Tor Hedendahl
Jesper Lindberg
Gustav Törnqvist
Joakim Starkenberg
Hanna Aurell
Karolina Svärdh
Jon Högman
Simine Azarnoush

Team

Curated By

Daniel Wakeham
Tor Hedendahl

Project Manager

Jesper Lindberg

Project Coordinator

Gustav Törnqvist

Project Assistants

Joakim Starkenberg
Hanna Aurell

Writers

Karolina Svärdh

Media and Graphic Design

Jon Högman
Simine Azarnoush