Header David

Vi söker skribenter till projekt

Skribenter med starka kopplingar till Västra Götalandsregionen har nu möjlighet att delta i den litterära delen av ett större konstprojekt i Vänersborg 2023. Projektet drivs av Artscape och kombinerar text och konst genom en visklek-liknande process. Alla litterära former är välkomna – författare, poeter, litteratörer, dramatiker eller andra typer av ordkonstnärer. Oavsett om du har en längre erfarenhet av skrivande eller brukar anteckna sporadiskt hemma på kammaren är du varmt välkommen att söka! 

Om projektet:

Under sommaren 2023 kommer ett större antal permanenta muralmålningar att uppföras i centrala Vänersborg. Historiska och berömda konstverk väljs ut och tolkas fritt i textform av lika många ordkonstnärer. Därefter kommer etablerade gatukonstnärer från olika delar av världen att få ta del av utvalda texter, och med detta som inspiration skapa storskaliga muralmålningar. Texterna kommer sedan tillsammans med foton på de färdiga konstverken att samlas i en bok som produceras under hösten, självklart med författarna omnämnda. Boken kommer inte att vara till salu, utan delas ut gratis inom regionen. 

Om uppdraget:

Det litterära bidraget till projektet består i att skapa text inspirerat av ett klassiskt och välkänt konstverk, som skribenten får tilldelat sig. Det bör vara en kreativ text, en fri tolkning, med ett omfång på max en halv sida. Texten får både vara på svenska eller engelska. 

Så ansöker du:

Skriv ett textprov på ca en halv sida, eller skicka länk eller fil till någonting du skrivit tidigare.

Skicka ditt bidrag till skribent@artscape.se senast den 25/5. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via samma mailadress.

Urvalsprocess:

Du behöver ha en stark koppling (boende, verksam i, etc.) till Västra Götalandsregionen för att söka. Däremot behöver du inte vara tidigare publicerad författare eller skribent. Vi bedömer varje ansökan efter textprovets kvalitet.

Vi går igenom samtliga ansökningar, varav ca 15-20 skribenter väljs ut för deltagande i projektet.

Arvode:

De skribenter som väljs ut kommer att arvoderas 5000 kr/person. 

Om Artscape: Vi driver projekt inom urban konst i hela Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr! Vår målsättning och strävan är att göra konst tillgängligt för alla. Inför projektet i Vänersborg 2023 länkar vi samman urban konst med kreativt skrivande i ett unikt koncept.