You are currently viewing Mer gatukonst från Artscape när Göteborg firar 400 år

Mer gatukonst från Artscape när Göteborg firar 400 år

<ENGLISH VERSION BELOW>

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum återvänder gatukonstorganisationen Artscape till staden för att skapa ny storskalig muralkonst. Konstverken planeras att vara klara till det formella födelsedagsfirandet den 4e juni. 

Den skånska gatukonstorganisationen Artscape är en av de aktörer som bjudits in för att uppmärksamma Göteborgs födelse. Totalt planerar de att låta sex offentliga, storskaliga muralmålningar växa fram i staden. Det kommer också finnas en flyttbar skulptur som allmänheten bjuds in att vara med att skapa. Årets konstskapande ses som en fortsättning på det framgångsrika projektet 2016.

– Det känns fantastiskt att äntligen få komma tillbaka till Göteborg och på ett sätt avsluta det vi påbörjade 2016. Vi är stolta över att få räknas som en del av Göteborgs framtidsvision och stadens satsning på offentliga konst, säger Tor Hedendahl, ena grundaren av Artscape.

Konstnärerna som bjudits in till projektet är nationellt och internationellt erkända talanger, både från Göteborg och stadens flera vänorter och partnerstäder runt om i världen, som bl.a Lyon, St. Petersburg och Bergen. Vilka konstnärerna är kommer dock inte att offentliggöras ännu men Artscapes Daniel Wakeham säger att Göteborg kan förvänta sig “ett urval av några av nutidens mest spännande gatukonstnärer, utvalda just för att lyfta stadens firande.”

– Vi är stolta över att Artscape är tillbaka i Göteborg igen. Att under vårt jubileumsår ge oss en fortsättning på det framgångsrika arbetet de genomförde 2016, Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborgs tio stadsdelar. Denna gång med tematiken att i ny kontext bjuda in några av stadens historiska vänner till att bidra med sin konst i vårt offentliga rum, säger Mia Samuelsson, konstnärlig ledare på Göteborg & Co för Jubileet. 

Som i samtliga projekt Artscape genomför är allmänheten även välkommen att delta i så kallade medskapande konstverk, då vem som helst får sätta sitt avtryck på stadsbilden under vägledning av en erfaren konstnär.

– Vi ser det som våran uppgift att skapa konst med de boende var vi än verkar, det ger en känsla av stolthet och samhörighet som är svår att nå på andra sätt. Vi vill samtidigt väcka allmänhetens kreativitet och inspirera kommande konstnärer, säger Daniel Wakeham, en av Artscapes grundare.

More urban art from Artcape as they return to Gothenburg

Since Gothenburg is soon to celebrate 400 years, the city has invited the urban art organisation Artscape to return as a part of the anniversary. 

The Swedish street art organization Artscape is invited by Gothenburg to shed light on its birthday celebrations, since the city turns 400 this year. Artscape’s plan is to let six public, large-scale murals emerge in the city. 

– We are proud to have Artscape back in Gothenburg. It will give the city a continuation of the successful work they carried out in 2016, when Scandinavia’s largest urban art festival was held in Gothenburg’s ten districts. This time Artscape is working with the interesting concept of inviting some of the city’s historical friends to contribute their art in our public space, says Mia Samuelsson, artistic director at Göteborg & Co.

The artists invited to the anniversary are nationally and internationally recognized talents, both from Gothenburg and the city’s several twin towns and partner cities from around the world, such as Lyon, St Petersburg and Bergen. Who the artists are will not be announced yet, but Artscape’s Daniel Wakeham says that Gothenburg can expect “a selection of some of today’s most exciting street artists, chosen to highlight the city’s celebration.”

– It feels fantastic to finally get to go back to Gothenburg and in a way end what we started in 2016. We are proud to be a part of Gothenburg’s future vision and the city’s investment in public art, says Tor Hedendahl, one of the founders of Artscape.

As in all projects Artscape carries out, the public is also welcome to participate in so-called co-creative works of art, as anyone can make their mark on the cityscape under the guidance of an experienced artist.

– We see it as our task to create art with the residents wherever we work, it gives a feeling of pride and togetherness that is difficult to achieve in other ways. At the same time, we want to wake the public’s creativity and inspire future artists, says Daniel Wakeham, one of the creators of Artscape.