You are currently viewing Pressrelease: Artscape till Malmö 2021

Pressrelease: Artscape till Malmö 2021

GATUKONST I EXPERIMENTELL ANDA NÄR ARTSCAPE ÅTERVÄNDER TILL MALMÖ

I juni 2021 återvänder Artscape till Malmö för att skapa ny gatukonst – sju år efter att organisationen genomförde Sveriges första gatukonstfestival någonsin i staden. Projektet är en del av Case Sofielund, en långsiktig satsning på hållbar utveckling i stadsdelen.

Artscape föddes i Malmö 2014, när staden och regionen vågade vara först i Sverige med att satsa på en storskalig gatukonstfestival. Efter att ha genomfört några av världens största urbana konstprojekt i andra delar av Sverige, återvänder nu Artscape till Skåne för att sprida kreativitet på hemmaplan.

Årets projekt – ARTSCAPE 2021 MALMÖ – är förlagt till stadsdelen Sofielund, där inbjudna konstnärer från den svenska och internationella gatukonstscenen kommer att skapa totalt sex nya konstverk. Artscape ser det som ett experimentellt initiativ till att utveckla konstformen i en ny spännande riktning. 

– Den urbana samtidskonsten är i ständig utveckling och vi vill bidra till det genom att skapa en plattform där vi och konstnärerna får testa nya grepp och ge konstformen en chans att växa organiskt i en experimentell anda, säger Daniel Wakeham, en av organisationens grundare.

Artscape vill ge de deltagande konstnärerna en möjlighet att utforska gränserna för gatukonst i det offentliga rummet med såväl storskaliga muralmålningar som installationer, skulpturer och konst där allmänheten deltar. Syftet är att visa upp ett brett spektrum av konstformen och samtidigt erbjuda Malmöborna ett spännande utbud av nyskapande konstupplevelser.

Projektet är del av den EU-finansierade satsningen Case Sofielund 2030 och Case Sofielund Entreprenörskap som verkar för att stärka det lokala hållbarhetsarbetet i stadsdelen, med globala hållbarhetsmålen i åtanke. Inom projekten finns ett uppdrag att få in konst i det offentliga rummet.

– Konst och kultur är viktiga redskap för en hållbar stadsutveckling. Det engagerar och skapar möten samtidigt som det bidrar till intressanta och trivsamma miljöer, säger Elin Hasselberg som är projektledare i Case Sofielund 2030.

Att just gatukonst får spela en viktig roll i satsningen ser Artscape som väldigt positivt.

– Gatukonst har länge haft en särskild plats i Sofielunds stadsbild och vi hoppas kunna ge Sofielundsborna ytterligare några fantastiska konstverk att vara stolta över. Vi vill att konsten ska kännas i hjärtat och göra skillnad, säger Artscapes andra grundare Tor Hedendahl.

Mer information om vilka konstnärer som deltar i projektet och viktiga datum kommer senare i vår. 

Kontaktuppgifter:

Daniel Wakeham
Grundare, Artscape
+46(0)73-683 99 22
daniel@artscape.se

Tor Hedendahl
Grundare, Artscape
+46(0)73-619 73 67
tor@artscape.se

Elin Hasselberg
Projektledare på miljöförvaltningen och delprojektledare i Case Sofielund 2030
elin.hasselberg@malmo.se

ARTSCAPE 2021 MALMÖ görs inom projekten Case Sofielund 2030 och Case Sofielund Entreprenörskap som drivs av Malmö stad och Fastighetsägare BID Sofielund med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Läs mer om Kvarteret trevnaden på www.malmo.se/KvTrevnaden.

Artscape är en ideell organisation och Skandinaviens ledande aktör inom urban samtidskonst som har genomfört flera framgångsrika projekt i bl.a Värmland, Östergötland, Malmö och Göteborg.

Klicka här för att nå Artscapes presskit