You are currently viewing Line-up ARTSCAPE FORM

Line-up ARTSCAPE FORM

Adele Renault (BEL)
Klostergatan 39, Linköping

Adele Renault växte upp på en bondgård i belgiska Ardennerna och började redan vid 14 års ålder att upptäcka världen på egen hand. Renault målar intima porträtt av duvor och människor, just för att båda två förekommer i alla städer, var i världen du än är.

Adele Renault grew up on a country farm in the Belgian Ardennes and started exploring the world on her own at the age of 14. Renault paints intimate portraits of pigeons and people, because both are plentiful in every single city, no matter where in the world.

Adrian P (SWE)
Baggen, Linköping

Mjölbys egen Adrian Pettersson har varit en drivande kraft i Östergötlands gatukonstscen den senaste tio åren. Med ena foten på gatan och den andra i konstens finrum skapar han vilda kollage av färgglada abstrakta mönster och karaktärer. 

Mjölby’s own Adrian Pettersson has been a driving force on Östergötland’s street art scene the last ten years. With one foot on the street and the other in fine art galleries, he creates wild collages of abstract patterns and surreal characters.

Anna Taratiel (SPA)
Götgatan 19, Linköping

Anna Taratiel tog sina första konstnärliga steg på Barcelonas gator i början av 00-talet, när staden var graffitins epicentrum. Sedan dess har hon utvecklat en karaktäristisk stil som präglas av färgstarka geometriska former och tredimensionella kollage.

Anna Taratiel took her first artistic steps on the streets of Barcelona in the early 00’s, when the city was the epicentre of graffiti. Since then she has developed a characteristic style featuring colourful geometric shapes and three-dimensional collages.

Astro (FRA)
Vasavägen 13, Linköping

Astro började måla i Paris norra utkanter för 20 år sedan och är idag en av världens främsta gatukonstnärer. Astro blandar influenser från graffitins wildstyle med kalligrafi i sina fascinerande 3D-konstverk.

Astro started painting in the northern suburbs of Paris 20 years ago and is today one of the world’s most prominent street artists. Astro mixes influences from graffiti’s wildstyle with calligraphy in his mind-boggling 3D-murals. 

Captain Kris (NZL)
Prästbolsgatan 21, Linköping / Kyrkogatan 11, Mjölby

Londonbaserade Captain Kris konst är matad med serietidningsnostalgi och populärkulturella referenser. Grafiskt stilrena och uttrycksfulla muralmålningar som inte håller tillbaka med varken färg, precision eller humor. 

The art of London-based Captain Kris is brimming with comic nostalgia and pop culture references. A clean and precise graphic style that doesn’t hold back on either colour or humor. 

Charlie Granberg (SWE) 
Kråkrisvägen 5, Motala

Ljusdalsbon och kreativa mångsysslaren Charlie Granberg är verksam som bland annat illustratör, musiker och framförallt muralmålare. Han skapar fotorealistiska expressiva porträtt av vilda djur och människor.

Ljusdal based creative polymath Charlie Granberg is active as a graphic illustrator, musician and above all muralist. He creates photo realistic expressive portraits of wild animals and people.

Code26 (SWE)
Bergahallen, Linköping

Code26 är en graffitikonstnär som är född och baserad i Göteborg. Code26 har lämnat sitt kreativa avtryck runt om i Sverige och Europa med verk som kännetecknas av tecknade figurer och vardagsföremål kryddade med magiska inslag. 

Code26 is a graffiti artist, born and based in Gothenburg. Code26 has left his creative mark all around Sweden and Europe with pieces recognized by comics-style characters and everyday objects spiced with a dash of magic.

Frida Stiil Vium (DEN)
Långbrottshallen, Åtvidaberg

Frida Stiil Vium hämtar inspiration och kreativ energi från hennes resor runt världen. Med symmetriska kompositioner skapar hon verk som rymmer brokigt djurliv och magisk realism.

Frida Stiil Vium finds inspiration and creative energy from her travels around the world. With symmetrical compositions she creates murals that host multicoloured animal life and magic realism.

Irene Lopez Leon (SPA)
Skäggetorp centrum 14, Linköping

Spanska Irene Lopez Leon bjuder in till förvrängda drömlandskap där neon och fantasi samsas med futuristiska element. En värld där flora och fauna i intensiva färgskalor flirtar med yvig 80-talsestetik. 

Spanish Irene Lopez Leon invites you to her warped dream landscapes where neon and fantasy get on with futuristic elements. A world where flora and fauna in vivid colour scales flirt with wavy 80’s aesthetics. 

JDL (NLD)
Kvarnen, Mjölby

JDL, eller Judith de Leeuw, introducerades för sprayfärg som 15-åring. Idag har hon kommit att bli ett erkänt namn på den globala urbankonstscenen tack vare hennes levande realistiska stil och känsla för historieberättande.

JDL, or Judith de Leeuw, was introduced to spray paint as a 15 year old. Today she has become a well renowned name on the global urban art scene thanks to her lifelike realistic style and talent for storytelling.

Julia Rio (SWE)
Tilasbacken 1, Åtvidaberg

Med garninstallationer, textilverk och storskaliga muralmålningar som medium skapar multikonstnären Julia Rio verk som uttrycker lekfullhet och positiv energi. Färggranna mosaiker av geometriska former och symboler.

With yarn installations, textiles and large-scale murals as medium, multi-artist Julia Rio creates pieces that express joy and positive energy. Vibrant mosaics of geometric shapes and symbols.

Nina Valkhoff (NLD)
Mässen, Åtvidaberg

Nina Valkhoff är en illustratör och muralmålare från Rotterdam. De senaste 15 åren har hon målat storskaligt över hela världen. I hennes verk förekommer utrotningshotade – och ibland lite udda – djur- och växtarter för att belysa deras existens and skönhet.

Nina Valkhoff is an illustrator and muralist from Rotterdam. The last 15 years she has been painting large-scale around the world. Her work often depicts nearly extinct – and sometimes a bit odd – animals and plants to highlight their existence and beauty.

Pref (GRB)
Kungsgatan 4, Motala

Pref är en brittisk konstnär som skapar förvrängda, textbaserade 3D-konstverk. Spåren från Prefs bakgrund som graffitikonstnär gör sig påminda i hans säregna typografiska stil som gömmer underfundiga tolkningar av kända fraser och meningar.

Pref is a british artist that creates distorted, text based 3D-murals. Traces from Pref’s background as a graffiti artist are apparent in his characteristic typographic style that hides imaginative interpretations of popular phrases and expressions.

Stina Folkebrant (SWE)
Göran Dyks gata 2, Linköping

Stina Folkebrant började som dekormålare på Borås Stadsteater och är bland annat skolad i kinesisk kalligrafi och måleri. Dekormåleriet fick upp hennes ögon för att måla storskaligt, som enligt henne själv innebär en mer fysisk konstupplevelse och skapandeprocess.

Stina Folkebrant started as a decor painter at Borås City Theatre and is schooled in Chinese calligraphy and painting. Decor painting got her attention for large-scale format, which according to herself embodies a more physical art experience and creative process.

Vegan Flava (SWE)
Snickaregatan 5, Linköping

Svenska konstnären Vegan Flava använder konsten som en form av visuell aktivism och för att synliggöra samexistensen mellan människa, djur och natur. Organiska, naturnära former som drabbar och berör. 

Swedish artist Vegan Flava uses his art as a form of visual activism and to showcase the coexistence between man, animal and nature. Organic, natural forms that strike a chord with the viewer.